Tänk på att ditt besök på den här webbplatsen sparas i din webbläsarhistorik. Om du tror att någon kanske kollar vilka webbplatser du besökt så kan du rensa historiken. Läs mer om sekretesstips.

För dig som är ung

Killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer är när en ung person blir utsatt för våld av en partner. Det kan också handla om någon du inte är tillsammans med, men träffar, har en sexuell relation med eller har varit tillsammans med tidigare. Det finns olika typer av relationer och olika sorters våld: fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt våld.

Det är vanligt att olika typer av våld utövas samtidigt. Många beskriver det som att de är i en “destruktiv relation” där någon utsätter dem för små och stora övergrepp under en längre tid, men det kan också handla om ett övergrepp vid ett specifikt tillfälle. Olika former av kränkningar, hot och våld kan delas upp längs en skala, från sexistiskt språk, ovälkomna närmanden, våldtäkt till fysiskt våld. Våldsformerna är sammanlänkade med varandra. Innan det grova våldet är ett faktum har många gränser redan förskjutits. 

Den som utsätter någon för våld tar makten över den andra genom att göra så att hen känner sig hotad, pressad eller otrygg. Den som blir utsatt kan känna sig tvungen att anpassa sitt liv efter den hen är tillsammans med för att skydda sig. Om våldet pågår över lång tid blir den som utsätts ibland isolerad från omvärlden, vilket gör det svårt att lämna relationen. Det kan också vara svårt att se att det som någon utsätter en för faktiskt är våld. Det kan också vara svårt att inse att det man utsätter någon annan för faktiskt är våld. 

Våldet, relationen och situationen kan se ut på många olika sätt. Oavsett hur det är för dig – kom ihåg att våld aldrig är okej och att det ofta är en brottslig handling. Du har rätt till stöd och hjälp.