Tänk på att ditt besök på den här webbplatsen sparas i din webbläsarhistorik. Om du tror att någon kanske kollar vilka webbplatser du besökt så kan du rensa historiken. Läs mer om sekretesstips.

Stöd och hjälp

Det finns flera ställen dit du kan vända dig om du behöver råd, stöd och hjälp. Här finns ett urval av verksamheter som du kan kontakta. 

Är situationen akut?

I en akut situation, ring alltid larmnumret 112.

Ungarelationer.se

Unga relationer ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i en relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Chatten är öppen varje kväll mellan klockan 20 och 22.

Webbplats: www.ungarelationer.se

Killar.se

Killar är en stödchatt som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som definierar sig som kille mellan 10 och 20 år. Chatten är öppen söndag till torsdag mellan klockan 19 och 21.

Webbplats: killar.se

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell stödtelefon som riktar sig till dig som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hit kan du också vända dig om du är utsatt för våld eller har frågor om ilska eller våld.

Webbplats: www.valjattsluta.se
Telefon: 020-555 666

Unizons tjej- och ungdomsjourer

På unizonjourer.se/ung kan du som är ung få svar på dina funderingar om våld, kroppen och relationer. Du kan läsa andras frågor och svar i vår frågelåda, göra relations-quiz och chatta med Unizons tjejjourer och ungdomsjourer. Stödet är gratis och det går bra att vara anonym. Vi stöttar, lyssnar och står vid din sida.

Webbplats: www.unizonjourer.se/ung

Roks tjejjourer

Roks tjejjourer stöttar och hjälper dig som definierar dig som tjej eller kvinna mellan åldrarna 8 och 30 år. Alla som jobbar inom Roks tjejjourer är tjejer och kvinnor. Du kan chatta, mejla eller ringa helt anonymt.

Webbplats: www.rokstjejjourer.se

Ungasjourer.se

Ungajourer är en webbplats där du hittar alla tjejjourer, transjourer, killjourer och ungdomsjourer. Med dem kan du som är barn, ung eller ung vuxen chatta, mejla eller ringa helt anonymt.

Webbplats: www.ungasjourer.se

Socialtjänsten i din kommun

Kommunen är enligt lag skyldig att skydda alla brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor och barn (5 kap 11 § socialtjänstlagen). Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta och närstående får stöd och hjälp. Socialtjänsten ska också verka för att personer som utsätter eller har utsatt andra för våld ska ändra sitt beteende. 

Du har rätt att få hjälp av kommunen oberoende av vilken typ av våldsutsatthet du lever med. Det gäller oavsett om du har gjort en polisanmälan eller inte.

Kontaktuppgifter hittar du enklast på din kommuns webbplats. Du kan också gå in på webbplatsen Koll på soc. Där finns information riktad till barn och unga om vilken typ av stöd och skydd du kan få och hur du kontaktar socialtjänsten i din kommun.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän kan också ringa. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt. Samtalet är gratis och du kan vara anonym. 

Webbplats: www.kvinnofridslinjen.se
Telefon: 020-50 50 50

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Nationell kvinnojour som hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt. Här går det att få stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk.

Webbplats: www.nkjt.se

UMO

UMO är en ungdomsmottagning på nätet för alla som är mellan 13 och 25 år. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Du kan också hitta en mottagning nära dig och ställa en personlig fråga.

Webbplats: www.umo.se

Youmo

Youmo är en webbplats med delar av UMO på flera språk.

Webbplats: www.youmo.se

Bris

Hit kan du upp till 18 år vända dig om du behöver stöd. Du kan ringa eller chatta med en kurator. Telefonen och chatten är alltid öppen – även på natten.

Webbplats: www.bris.se
Telefon: 116 111

RFSL stödmottagning

Stödmottagningen erbjuder nationellt stöd för HBTQI-personer utsatta för trakasserier, hot och våld. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer kan vända sig hit samt yrkesverksamma som möter våldsutsatta hbtqi-personer.

Webbplats: RFSL Stödmottagning – RFSL : RFSL 
Telefon: 020-341316

Vill du vara anonym så finns telefontid torsdagar mellan kl 9-12. Övriga dagar kan du lämna namn och telefonnummer så ringer de upp.

För dig som förälder

Det är viktigt att du som förälder och/eller vårdnadshavare har kunskap om att våld i ungas relationer förekommer. Genom att vara en medveten förälder kan du hjälpa till att förebygga och stoppa våldet. På ungarelationer.se kan du läsa mer om vad du som vuxen ska vara uppmärksam på och vad du kan göra.

Förälder – ungarelationer.se

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en sekulär och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym i kontakten med oss och stödet är kostnadsfritt. Alla inom Brottsofferjouren har avgett tystnadslöfte så det du berättar stannar mellan dig och mottagaren. Vi ger stöd på över 20 olika språk och tar emot stödsökande oavsett ålder eller brottstyp. Ingen polisanmälan krävs för att få stöd.

Webbplats: brottsofferjouren.se