Tänk på att ditt besök på den här webbplatsen sparas i din webbläsarhistorik. Om du tror att någon kanske kollar vilka webbplatser du besökt så kan du rensa historiken. Läs mer om sekretesstips.

Mår din kompis dåligt i sin relation?

Är du orolig för en kompis, familjemedlem eller någon annan i din närhet? Att reagera på våld är viktigt och det finns mycket du kan göra för att stötta. Många berättar i efterhand om hur viktigt det var när någon, till exempel en vän, granne, släkting eller klasskompis, vågade fråga och vågade lyssna. Här finns tips på vad du kan göra när du är orolig för att en kompis blir utsatt eller om du känner någon som utsätter sin partner.

Det finns olika typer av våld, som till exempel:

Fysiskt våld kan till exempel vara att hålla fast någon, knuffa, slå, sparka eller ta stryptag. Fysiskt våld är ofta det som många tänker på när en pratar om våld.

Psykiskt våld kan vara kränkande eller elaka kommentarer, hot eller att hela tiden kräva att ha koll på var någon är och med vem. Det kan också vara att hota att göra någon illa genom att vara kontrollerande, anklagande eller aggressiv.

Sexuellt våld är att göra något på ett sexuellt sätt mot någons vilja, till exempel att ta på hens kropp på ett sätt som personen inte vill eller tjata sig till sex. Sex ska alltid vara frivilligt, annars är det ett övergrepp och en brottslig handling. Sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och våldtäkt är exempel på sexuellt våld.

Digitalt våld kan vara att ständigt sms:a eller ringa för att ha full koll på var partnern är och vem hen umgås med, begränsa vilka hen tillåts att ha som vänner i sociala medier eller på andra sätt använda nätet för att kränka eller hota en person.

Varningstecken: Är din kompis utsatt för våld?

Din kompis…

 • Kan sällan följa med på saker utan sin partner.
 • Måste hela tiden svara på meddelanden och samtal från sin partner.
 • Slutar med sina egna intressen och fritidsaktiviteter.
 • Har en synlig skada.
 • Drar sig undan.
 • Blir ofta hämtad och lämnad av sin partner när ni ses.
 • Verkar stressad och ledsen av sin relation och partner.
 • Får inte bestämma själv hur hen ska klä sig, se ut eller röra sig.

Jag tror att min kompis blir utsatt för våld, vad ska jag göra?

Det är viktigt att reagera. Exakt vad du säger är inte det viktigaste, att visa att du finns där är det bästa du kan göra. Du kan till exempel:

 • Beskriva varför du är orolig. 
 • Säga att du finns där om och när din kompis vill prata/berätta. 
 • Fråga hur din kompis mår i sin relation. Det är ofta lättare att berätta när någon frågar rakt ut. 
 • Lyssna (försök att inte ifrågasätta, pressa, döma eller skuldbelägga). 
 • Markera att det partnern gör inte är okej.
 • Säga att det är viktigt att din vän tänker på sin egen säkerhet och att hen har rätt att må bra.  
 • Erbjuda dig att stötta din kompis att prata med någon, till exempel föräldrar, en lärare, polisen eller någon annan vuxen. 
 • Hjälpa till att kolla upp var din kompis kan vända sig för att få stöd och hjälp.  
 • Skriva ned tid och plats för allt våld du ser eller hör, till exempel om du märker att din kompis blir trakasserad och förföljd, eller om du hör hot eller ser fysiskt våld. Uppgifterna kan användas vid en polisanmälan. Du kanske kan hjälpa till att förvara sådana uppgifter på ett säkert ställe.
 • Låta kompisen veta att du finns där, att du tror på hen och att du fortsätter att finnas där även om det tar tid innan din kompis berättar. 
 • Om du tror att din kompis är i akut fara – ring 112. Det kan handla om att någon utsätter din kompis just nu, att hen har skador och behöver sjukhusvård, eller om du tror att din kompis riskerar att bli bortförd till ett annat land mot sin vilja.

Vanliga reaktioner

Var beredd på att din kompis kanske först inte verkar lättad och glad över att du försöker hjälpa, utan istället blir irriterad och kanske till och med försvarar sin partner eller drar sig undan från dig. Det är vanliga reaktioner. Ge inte upp utan prova att ta upp saken igen lite senare. Visa att du finns där både nu och när din kompis eventuellt är beredd att lämna.

Det är oftast bäst om den som är utsatt orkar eller kan berätta om våldet för andra, men om du till exempel tror att din kompis är i akut fara ska du alltid berätta för någon vuxen. Det kan vara svårt och jobbigt att se någon du känner fara illa. Om du själv behöver prata om det som hänt finns det stöd att få.

Se den syntolkade versionen av filmen, Youtube
Se den teckenspråkstolkade versionen av filmen, Youtube
Se filmen med engelsk textning / Watch the video in English, Youtube

Min kompis är inte schysst mot sin partner, vad ska jag göra?

Tycker du att en person i din närhet beter sig illa mot den hen är tillsammans med? Är du orolig att någon utsätter sin partner för våld eller övergrepp? Oavsett om det är din bästa kompis eller någon du bara känner ytligt är det bra och viktigt att du reagerar.

För den som är utsatt är det ofta väldigt svårt när ens kompisar eller andra personer runt omkring inte reagerar på våldet. Både den som blir utsatt och den som utsätter kan uppleva det som att människor runt omkring inte orkar, vill eller vågar göra något. Som att andra accepterar våldet. Du är viktig och ditt agerande kan göra stor skillnad! Lita på din magkänsla och ta hjälp av någon du litar på om det är svårt att hantera situationen själv. Du/ni kan till exempel:

 • Beskriva varför du är orolig.
 • Berätta för personen vad du har upplevt, hört eller sett.
 • Markera att det hen gör inte är okej.
 • Fråga hur din vän har det i sin relation.
 • Lyssna (försök att inte förminska, ursäkta eller bortförklara våldet).
 • Säga att du finns där om och när din kompis vill prata/berätta – Ge inte upp.
 • Erbjuda dig att stötta din kompis att prata med någon, till exempel en vuxen som ni litar på.
 • Tipsa om att det finns stöd och hjälp att få.
 • Om det är akut (till exempel om du tror att din kompis utsätter någon just nu, kommer skada sig själv eller andra) – ring 112.

Att ta samtalet kan kännas jobbigt och läskigt. Om det är svårt att prata med personen själv eller om samtalet inte leder någonstans, försök att ta hjälp av någon.